Lezing door Kunstfilosoof Stefan Beyst en coordinator van Atelier de studio Igor Calsyn

Conférence / Débat » Art

Attention ! Cet événement a déjà eu lieu !

Informations pratiques

 • Archive
 • A propos de Lezing door Kunstfilosoof Stefan Beyst en coordinator van Atelier de studio Igor Calsyn

  Traduction en français non disponible

  Stefan Beyst doceerde van 1968 tot 1994 kunstfilosofie en moderne kunst aan wat nu de Mad-Faculty in Hasselt is. Hij publiceerde al reeds 3 boeken en vanaf 2006 wijdt hij zich ook aan het maken van digitale beelden.

  Voor dit project brengt Stefan Beyst op 19 mei volgende lezing:
  '150 jaar metamorfosen van het niet-bewegende beeld over grensverlegging, grensoverschrijding - en wat onverbeeld bleef’.

  De merkwaardige geschiedenis van de schilderkunst gedurende de laatste 150 jaar is een gevolg van de automatisering van de beeldproductie in de fotografie, en de ontwikkeling van het bewegende beeld in de film. De schilders reageerden daarop door grensverlegging - in beeld brengen van nieuwe werelden met nieuwe wijzen van weergeven - maar ook door grensoverschrijdingen: vervangen van beeld door werkelijkheid, verbale of niet-verbale statements, en allerlei vormen van spel.

  Bij de vele pogingen om het beeld in ere te herstellen herleiden velen het beeld tot geschilderde fotografie of tot een herbeleven van oude stijlen. Stefan Beyst zal trachten aan te geven welke andere wegen kunnen worden bewandeld om het beeld in ere te herstellen.

  Gevolgd door Igor Calsyn

  Igor Calsyn, werkte (2000-2009) aan de Academie voor Schone Kunsten te Eeklo, afdeling tekenkunst en was gastdocent in het KASK over de oude Academische tekening. Thans is hij coördinator van Atelier de Studio vzw, een vereniging ter promotie van de kennis en de praktijk rond hedendaagse academische Kunst.

  Het Academisme voorbij. De relevantie van de klassieke opleiding in de 19de eeuw voor de actuele kunsten
  “Kan het academisme de hedendaagse kunst vernieuwen?”

  Om dit beter te begrijpen is het van belang inzicht te verwerven in wat het academisme precies inhoudt en hoe de andere stijlen zich dankzij en desondanks het academisme ontwikkelden. Tenslotte willen we de sporen onderzoeken die als een belangwekkende en interessante bron voor hedendaagse kunst zouden kunnen dienen
  Daarom zetten wij in een eerste deel uiteen wat de Academische zienswijze was over wat kunst is binnen het westerse kunstonderwijs.
  Aan de hand van een reeks dia’s gaan we in op de betekenis van het tekenen naar antiek en naar levend model en op de studie naar anatomie en compositie. We belichten de centrale rol van het kopiëren in de klassieke opleiding en bespreken de sturende rol van de theorie en de doctrine rond stijl.
  In een tweede deel willen we schetsen hoe andere stijlen zich gelijktijdig aan de rand van de volgehouden academische traditie organisch ontwikkelden. We zullen het hebben over het gedoogbeleid van de Academie voor bijvoorbeeld de 18e eeuwse Rococo, de vertegenwoordiging van Symbolisme, Naturalistische schilders en vertegenwoordigers van Realisme.
  Om te besluiten wil ik graag een aantal aanknopingspunten tonen uit de 19e eeuwse schilderkunst die volgens mij onderzocht kunnen worden door de hedendaagse schilderkunst.

  We sluiten af met een reflectie gesprek tussen de twee heren
  ?

  Commentaires

  Cliquez pour evaluer
  Encore 0 caractères avant d'envoyer
  En cochant cette case vous acceptez la politique de vie privée ainsi que les conditions générales de Out.be.
  Auteur : ()
  Deconnectez-vous pour changer de profile
  Afficher plus de commentaires

  Autres événements : Conférence / Débat

  Autres événements : Gand