Piano Sonatas VI, Louis Lortie, Beethoven

Concert » Klassiek / Modern / Barok / Chimes

Opgelet! Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden!

Praktische informatie

 • Voorbij
 • Over Piano Sonatas VI, Louis Lortie, Beethoven

  Nederlandstalige vertaling niet beschikbaar

  Louis Lortie, piano

  L. van Beethoven:
  Sonata No. 4, in E-flat major, for solo piano, op. 7, “Grand Sonata”
  Sonata No. 13, in E-flat major, for solo piano, op. 27, No. 1, “Quasi una Fantasia”
  Sonata No. 26, in E-flat major, for solo piano, op. 81a, “Les Adieux”

  Il n’est pas rare que la musique se fasse le reflet d’une époque; d’une idéologie ou encore d’un bouleversement sociétal.
  La 26e sonate pour piano de Beethoven, dite « les Adieux », fait partie de ces oeuvres qui nous éclairent
  autant sur le compositeur que sur son histoire.
  Les deux premiers mouvements, respectivement titrés « l’Adieu » et « l’Absence », évoquent la fuite de Vienne de l’archiduc Rodolphe (dédicataire de la sonate) au début du mois de mai 1809 alors que les troupes napoléoniennes marchent sur la capitale autrichienne. Le troisième mouvement (« Le retour ») porte l’inscription de la main de Beethoven: « Retour de S.A.I. mon archiduc vénéré le 30 janvier 1810 ».

  Muziek weerspiegelt wel vaker een tijdperk; van een ideologie, of nog, van een maatschappelijke beroering.
  Beethovens Pianosonate nr. 26, getiteld ‘Les Adieux’, maakt deel uit van die werken die een duidelijk licht werpen op zowel de componist als zijn geschiedenis.
  De eerste twee bewegingen, respectievelijk getiteld Het afscheid en De afwezigheid, verwijzen naar de vlucht uit Wenen van aartshertog Rudolf (aan wie de sonate is opgedragen) begin mei 1809, terwijl de napoleontische troepen oprukken naar de Oostenrijkse hoofdstad.
  De derde beweging (De terugkeer) bevat volgend opschrift van de hand van Beethoven: ‘Terugkeer van
  Z.K.H. mijn vereerde aartshertog op 30 januari 1810’.


  !! Du lundi 21 septembre au vendredi 2 octobre, le ring sera fermé chaque nuit de 20:00 à 5:00 en direction de Tervuren.
  La bretelle d’accès n°27 “Waterloo Centre – Chapelle Musicale Reine Elisabeth” dans cette même direction sera coupée au trafic. Les usagers qui se dirigent vers Bruxelles devront sortir à l’échangeur n°27 “Waterloo Centre – Chapelle Musicale Reine Elisabeth” et regagner le R0 par l’accès n°28 “Argenteuil – Waterloo Nord”.

  Des files sont donc malheureusement à prévoir à la sortie des concerts durant cette période. Veuillez nous excuser pour ce désagrément, indépendant de notre volonté.

  !! Van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober is de ring elke avond van 20:00 tot 5:00 uur gesloten in de richting van Tervuren.
  De toegangsweg nr. 27 “Waterloocentrum – Muziekkapel Koningin Elisabeth” in dezelfde richting wordt afgesloten voor het verkeer. De gebruikers die richting Brussel gaan, moeten afrijden bij knooppunt nr. 27 “Waterloo Center – Chapelle Musicale Reine Elisabeth” en terugkeren naar de R0 via de toegang nr. 28 “Argenteuil – Waterloo Nord”.

  Helaas staan er in deze periode wachtrijen aan de uitgang van de concerten. Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak.

  En raison des circonstances actuelles et de la limitation de la jauge, ce concert est susceptible d’être dédoublé à 18h en cas de sold out.

  Omwille van de huidige omstandigheden en de bezoekersbeperkingen kan dit concert gesplitst worden, om 18 uur, in geval van een uitverkochte zaal.

  LE CHAPEL RESTAURANT: 18:30 TO 20:00 & BAR AFTER CONCERT +32 (0)2 352 06 63
  RESERVATION REQUIRED – WWW.LECHAPEL.RESTAURANT

  Opmerkingen

  Klik om te evalueren
  Nog 0 tekens vóór verzending
  Door dit selectievakje aan te vinken, accepteert u de privacybeleid evenals algemene voorwaarden van Out.be.
  Auteur : ()
  Afmelden om je profiel te wijzigen
  Meer commentaren weergeven

  Andere evenementen : Chapelle Musicale Reine Elisabeth

  Andere evenementen : Concert

  Andere evenementen : Waterloo

  Aanbevelingen