James Blake

Concert

Opgelet! Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden!

Praktische informatie

 • Voorbij
 • Over James Blake

  JAMES BLAKE OP VRIJDAG 24 EN ZATERDAG 25 APRIL 2020 IN HET KONINKLIJK CIRCUS, BRUSSEL > NIEUWE DATA! Dooreenconflict inzijntourschemazietJames BlakezichgenoodzaaktomzijngeplandeEuropesetourneeuittestellen. DeBelgischeconcerten,voorzienop 11en12novemberaanstaande,wordenom dieredenverplaatstnaarvrijdag24enzaterdag25april2020,nogsteeds in hetKoninklijkCircus in Brussel. Aangekochteticketsvoorhet concert van 11novemberblijvenenkelenalleengeldigvoorhet concert van 24april. Aangekochteticketsvoorhet concert van 12novemberblijvenenkelenalleengeldigvoorhet concert van 25april. Ticketkopersdiezichnietkunnenvrijmakenopdezenieuwedatawordenverzochtomvoor30novembercontact optenemenmethunverkooppuntvooreenvolledigeterugbetalingvanhunticket. Deartiestwenstzichnaarzijnfanstoeoprechtteverontschuldigenvoorditongemak. "Due to unavoidable scheduling conflicts, it's with great regret that I've had to postpone my forthcoming European tour dates. I apologise toall ofmy fans for any inconvenience caused and look forward to seeing you in April 2020. James." JAMES BLAKE Koninklijk Circus, Brussel Maandag11& dinsdag 12november2019– 20u>UITGESTELDE DATA! Vrijdag 24 & zaterdag 25november 2019 – 20u>NIEUWE DATA ! Ticketprijzen(incl servicekosten):39,24euro-Ongenummerdezit-enstaanplaatsen Tickets zijnnogverkrijgbaarvia Proximus Go For Music:www.proximusgoformusic.beviaLive Nation:www.livenation.be DeterugkeervanJames Blakegaatzoalsaltijdgepaardmeteenoneindigeelegantie.DeLondenaarsteldebeginditjaarzijnvierdealbumvoor.‘Assume Form' iswereldsenisalleswatmodernepopmoetzijn! NazijnpassageopPukkelpopinaugustus,keertJames Blake in hetnajaarterugnaaronsland.Eenniettemissenlive concert in hetBrusselseKoninklijkCircus. Dewereldzatgespannentewachtenop dekomstvanzijnnieuweplaat. Het wasnamelijksinds2016geledendathijover debrugkwammetnieuwwerk,toenmet hetmagnifieke‘TheColourIn Anything'datdoorliefhebbersvan het genreunaniemdehemelingeprezenwerd.Twaalfbriljantenieuwesongseneencasting vanformaat, meto.a.Travis Scott, André 3000, MosesSumneyenrijzendeflamencosterRosalía. James Blakelaatzichmet ‘Assume Form' vaneenanderekantzien,vredigerenminderintrospectief.Tegelijkertijdis het album evenpoëtischenaandoenlijkalsaltijd. Hetmogeduidelijkzijndatde in LAwonendeEngelseartiestaande absolute top vanzijnkunnenstaat.Ontdekhetzelfin hetKoninklijkCircus!

  Opmerkingen

  Klik om te evalueren
  Nog 0 tekens vóór verzending
  Door dit selectievakje aan te vinken, accepteert u de privacybeleid evenals algemene voorwaarden van Out.be.
  Auteur : ()
  Afmelden om je profiel te wijzigen
  Meer commentaren weergeven

  Andere evenementen : Koninklijk Circus

  Andere evenementen : Concert

  Andere evenementen : Brussel